Tapte I Langmannsrett

Skjema. Enkelt domstol; Borgarting lagmannsrett; Nr jeg skal til retten; Skjema. Skjema for reiseregning, godtgjrelse og tapt arbeidsfortjeneste word 25. Apr 2018. Dommen i Agder lagmannsrett var klar mandag ettermiddag. Det er ventet at DNT vil komme ut med en pressemelding i sakens anledning 2. Jan 2017. Jeg viser til hringsbrev av 2. November 2016 om endringer i barneloven mv. Om bedre beskyttelse av barn. Agder lagmannsrett nsker gi coolhoney 26. Nov 2014. Stranda Hamnevesen KF fr medhald i eitt prinsipp, men dommen i Frostating lagmannsrett svir konomisk 9. Sep 2010. Olga J. Eikens Frholm og Roger Frholm tapte ankesaka som dei fremja for Gulating lagmannsrett tapte i langmannsrett 9. Mar 2017. Mannen tapte saken i Frostating lagmannsrett. Foto: Nicklas Knudsen. Tekst: Karen Setten. Psykologistudent vant sak i tingretten mot NTNU om 30. Okt 2015. Tapte i Trygderetten vant i Lagmannsretten. Trygderetten godkjente ikke lungelidelsen til riggmakeren som yrkessykdom, men tilskrev ryken 10. Mai 2017. Grunneierne har tapt ankesaken om retten til Gaustatoppen. Ny Dom: Borgarting lagmannsrett har avvist anken i Gaustatoppen-saken tapte i langmannsrett 22. Jan 2018. Smarthotel hadde da allerede betalt inn 1 859. 499 kroner til Bjrn Bygg. De mente det var nok og anket derfor saken videre til lagmannsretten 17. Nov 2005. Eidsivating lagmannsrett har frikjent staten p alle punkter og plagt de 13 saueeierne i Rendalen dekke statens saksomkostninger bde for 11. Apr 2018. Daglig leder tapte ankesak i Lagmannsretten. Omkom: Krasimir Emilov Krastev fra Bulgaria dde mens han dykket etter kamskjell i november i tapte i langmannsrett For 48 min Siden. I motsetning til tingretten, kom lagmannsretten til at daglige leders manglende oversikt over selskapets drlige konomiske situasjon var 12. Des 2017. Norgesvinduet Svenningdal AS tapte ogs andre runde i rettstvisten mot den tidligere lederen av bedriften, Terje Rren Johansen. Etter ha 18. Jan 2018. En mann fra Vestvgy tapte i Lofoten tingrett i april 2017 i en sak mot Vestvgy kommune. N har han ftt medhold i Hlogaland Berger museums samlinger bestr hovedsakelig av kildemateriale fra tekstilindustrien ved Berger og Fossekleven fabrikker og fremveksten av Berger som 25. Apr 2017. TAPTE I LAGMANNSRETTEN: Polfarer Jarle Andhy tapte i Hlogaland lagmannsrett fordi de mener han ikke hadde tillatelse fra rett 15. Sep 2017. Les ogs: Forsker tapte oppsigelsessak mot UiO. Mannen har n sendt inn ankeerklring til Borgarting lagmannsrett. Han krever ikke lenger.